Kronika

Kronika KČT

19.01.2019 20:08

 

Něco málo z historie KČT Rumburk

 

    Při hledání počátků našeho klubu jsem se dostala až k roku 1970. Tehdy byl pod záštitou TJ Spartak Jiříkov a úzce spolupracoval s oddílem vodní turistiky. Vzhledem k tomu, že většina členů byla z Rumburku, bylo rozhodnuto, že zde bude založen nový odbor turistiky, což bylo podpořeno i okresním svazem turistiky, který již léta o to usiloval. Samostatný odbor turistiky TJ Rumburk byl založen 15. 1. 1972 v Kyjově na výroční členskéschůzi odboru turistiky TJ Spartak Jiříkov. Předsedou se stal Václav Petr a místopředsedou Vladimír Tvrdík.

    Pořádali se výlety pěší, na kolech i vodácké dovolené a pomalu začaly vznikat naše tradiční akce, ať už to byly dálkové pochody Za nejsevernější chalupou, Za nejsevernějším nádražím, či třídení akce Memoriál Vlasty Tichého v Mikulášovicích na koupališti.

    Psal se rok 1980 a KČT Rumburk zorganizovalo první ročník Stezky odvahy. Vše se odehrávalo v Zahradách u malého rybníčku za asistence dvou vodníků – Petra Záruby a Honzy Sembdnera nejstaršího. Letos budeme pořádat jubilejní 40 ročník, na který se už pomalu připravujeme. Je to naše největší akce s účastí veřejnosti na které se naposledy sešlo 1240 lidí, včetně organizátorů.

    Dnes se tyto největší akce pořádají u základny klubu, na Turistické louce v osadě Kopec a i když se mírně změnily, jejich podstata zůstává.

    Za roky existence by se dala napsat nejedna kniha, ne jenom pár odstavců. Náš předseda, Venda Provazník, takové má doma. Jsou to ručně psané kroniky o akcích, které se pořádaly, zajímavosti a historická fakta, jsou tam uvedeny výročí členů i ti, se kterými jsme se za ta dlouhá léta rozloučili.

    Měla jsem veliké štěstí, že můj tatínek byl turista hlavně srdcem, bral mě na výlety už jako malou a mohla jsem poznat spoustu skvělých lidí, zažít nespočet dobrodružství a poznat úžasná místa a historii našeho krásného kraje.


 

 

 

půjčila jsem si čas....

21.04.2016 12:23

Kronika

 
Mám před sebou položenou velikou ručně psanou a upravovanou knihu.. Je to poslední kronika, která končí prosincem roku 2015. Na každé straně je vzpomínka na výlet či posezení, obrázek a psaný text.. Takových knih - kronik máme již deset a ráda bych Vám je také přiblížila. Starší na mě již dýchají nostalgií.... Tatínek mě začal brát na tyto výlety již jako dítko čerstvě školou povinné, poprvé snad v roce 1980 na 1. ročník Stezky odvahy. Dodnes si to pamatuji, znovu cítím vůni koní, na kterých jsem poprvé seděla a studí mě voda z rybníčku v Zahradách, přez který jsme závodili na nafukovacích matracích...
Ale začneme od začátku - tedy od konce. Postupně Vám přiblížím naše zážitky od již zmíněného prosince 2015.... Zavzpomínejte si s námi....