VÝLET OKOLÍM SLOUPU V ČECHÁCH

28.04.2016 12:38

 

VÝLET OKOLÍM SLOUPU V ČECHÁCH - 30. 5. 2015

 

Naše výprava čítala 10 lidí, 5 členů a 5 hostů

Vyrážíme z Nového Boru, přes Radvanec směr Sloup v Čechách a zpět do Nového Boru. Cestou jsme navštívili lesní hřbitov v Novém Boru, kde se nachází pomník obětí rumburské vzpoury.

Dále pokračujeme do Sloupu v Čechách. 

První historická zmínka pochází z roku 1318. Již v roce 1327 zde byl farní úřad, kostel a berkovský zámeček celnice na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy. V roce 1412 byly ve Sloupu 2 mlýny. Za  husitských válek byl držitelem sloupského panství loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna pověstný svými loupeživými nájezdy a pleněním, hlavně proti měšťanům a kupcům Lužických šesti měst.

Roku 1595 staví staví blízko hradu Adam Berka z Dubé nový panský dům - Berkovský zámek. Již v roce 1630 má Sloup 40 domů. Největšího rozkvětu v historii obce dosáhl Sloup po roce 1726 za hraběte Josefa Jana Maxmiliána Kinského, který proměnil sloupské panství v nejvýznamější centrum průmyslové a řemeslné výroby v Čechách. Při prvním sčítání lidu roku 1768 měl Sloup 629 obyvatel, což odpovídá i dnešnímu stavu. Ve druhé polovině 19 století sse zde provozovala parní cihelna, panská pila, 2 mlýny, barvírna příze a tkanin,zrcadlárna, malování skla a porcelánu,zlatotepectví, výroba rámů a řezbářství a další řemesla.

Od roku 1870 je Sloup oblíbeným rekreačním letoviskems četnými rekrečními objekty. Prvními etními hosty byli pražské rodiny a návštěvníci z Lužice a Saska. Vzniká zde Horský a zkrášlovací spolek, Tělocvičný spolek a Divadelní spolek.

Na pičátku dvacátých let měl Sloup 1200 obyvatel. Po skončeníí druhé světové války s vysídlením Němců a příchodem nových obyvatel došlok oživení zakládáním nejrůznějších spolků, který vyvrcholil v roce 1981 přičleněním obce k Novému Boru. Až v roce 1990 došlo k obnovení samostatné obce. V roce 1995  byla obec vyhlášena vesnicko památkovou zónou. Až v posledních letech se daří obci vracet jméno vyhlášeného letoviska.

 

výhled z nové rozhledny naproti skalnímu hradu

I s drobnými přeprškami se výlet vydařil  a těšíme se na další krásné výlety.

Ahoj, 

            Iva Šaverová