Píše se o nás:

 
-----------------VYŠLO V RUMBURSKÝCH NOVINÁCH A ---------------------
-----------STAROKŘEČANSKÉM ZPRAVODAJI V ÚNORU 2018-----------
 

Výroční členská schůze KČT odboru Rumburk

 

V neděli, 21. 1. 2018, jsme se sešli v Klášterní restauraci v hojném počtu. Přišlo 42 členů a 17 hostů.

Schůzi zahájil předseda, Václav Provazník, zprávou o činnosti. V loňském roce jsme měli naplánovaných 41 akcí, uskutečnilo se 48 akcí:

            35 pěších výletů - uskutečnilo se 32 s účastí 1154 osob

            3 vodácké výlety -  uskutečnily se 2 s účastí 8 osob

            1 lyžařský výlet - nekonal se, nebyl sníh. Nahradil ho pěší výlet

            2 brigády na turistické louce – uskutečnilo se 10 s účastí 134 brigádníků a bylo odpracováno 1 285 hodin

Celkem se všech výletů zúčastnilo 1162 účastníků, z toho 340 členů a 822 hostů. Potěšila nás kladná odezva od hostů (nečlenů) na naše akce.

Mezi největší akce patří Stezka odvahy (výlet pro rodiče prarodiče s dětmi), která nechyběla ani v minulém roce. Byl to již 39 ročník, počasí, zprvu nepříznivé, se umoudřilo a den to byl velice hezký. Zaregistrovalo se 667 osob a na méně náročnou trasu se vydalo 30 kočárků.

Na přípravách se podílelo 56 pořadatelů, což byli naši členové a přátelé našeho odboru a přípravě a průběhu se věnovalo 797 hodin našeho volného času.

Spolupořadatelem této akce je město Rumburk, které přispívá částkou 10 000,- Kč. Náklady převyšují částku 30 000,-Kč a tímto děkujeme všem sponzorům.

Dalším přispívatelem je obec Staré Křečany, která nás podporuje v naší činnosti. Tímto děkujeme zástupcům obce v čele se starostou Františkem Moravcem.

Nejznámější a největší akce jsou Novoroční výstup na Tanečnici (34. ročník), Stezka odvahy (38 ročník), Vzpomínkový memoriál na kamarády (39. Ročník), Štěpánský tajný výlet (35. ročník) a Turistický Silvestr tradičně pořádaný 29. 12. na ukončení našeho společného roku.

Výlety vedly naše členy i hosty za poznáním přírodních krás, kulturního bohatství a historie našeho kraje, vlasti i sousedního Německa. Na všech těchto akcích byla bohatá účast veřejnosti, pozvaných hostů a samozřejmě našich členů.

Po projednání interních záležitostí jsme přijali nové členy, ing. Jana Bukvu, MUDr. Simonu Bukvovou a jejich dva syny Honzíka a Šímu.

Následovala diskuze, do které se zapojilo i 7 ze 17 našich hostů, a to: senátor ing. Zbyněk Linhart, Irena Uličná (KČT Varnsdorf), Václav Hieke (zástupce oblast a KČT Krásná Lípa),    Mgr. Helena Landová (KČT Šluknov), ing. Jaroslav Sykáček (starosta města Rumburk), František Moravec (starosta obce Staré Křečany), Jaroslav Lexa (KČT Dolní Poustevna), Jaroslav Schod (zájemce o členství), Bc. Lenka Obergruberová (KČT Rumburk), Pavel Benda (ředitel správy Národního parku).

Na výlety zveme všechny, kteří mají rádi přírodu, zajímavá zákoutí, rádi se dozvědí něco o historii, či jenom procházky, na kterých nechtějí být sami.

Informace o chystaných akcích najdete ve vývěsních skříňkách v Rumburku a Mikulášovicích a na našich internetových stránkách KČT Rumburk https://kct-rumburk-cz.webnode.cz/

Těšíme se na setkání s Vámi na dalších výletech za zajímavostmi.

Za KČT Rumburk Brodinová Petra

 

-------- VYŠLO V RUMBURSKÝCH NOVINÁCH V ČERVNU 2017 ----------
 

 

Stezka odvahy – výlet pro celou rodinu

KČT Rumburk každoročně připravuje první květnovou sobotu Stezku odvahy. Letos tato akce připadla na 6. května. Tento výlet je pro rodiče a prarodiče s dětmi, ukážeme jim krásnou přírodu Národního parku České Švýcarsko a Labské pískovce na trase – letos o 1 km delší - 9 km.

Přípravy a organizace začaly o mnoho týdnů dříve, podílelo se na nich více jak 45 členů a kamarádů z oddílu. Na přípravě a průběhu odpracovali 797 hodin. Vše bylo nachystáno a začali jsme prosit počasí. Jenom aby nepršelo.

Start byl připraven v Brtníkách u informačního centra Ametyst a chladné vlhko dělalo trochu starosti. Bylo pouhých 8°C. Po desáté hodině se začalo vyjasňovat a vše bylo veselejší. Děti i rodiče, natěšení na nové zážitky, se registrovali a odcházeli na trasu s úměvem a kratší trasa (4 km) schůdná pro kočárky měla nakonec také hodně účastníků. A to nejen těch, kteří se vezou, ale i těch, pro které je 9 km mnoho. Hlavní trasa byla o 1 km delší než minulé roky, avšak procházka Dlouhým dolem jí dodala na atraktivnosti. „Stezkaři“ byli příjemně unaveni, ale cesta jim líbila. Tří kontroly na trase, dávající razítka, náročnou cestu zpestřily. Dětí v kočárku jsme letos přivítali méně, zajisté se na tom podepsalo ranní chladno. Na kontrolách byly pro ně připraveny k razítkům i plyšové hračky.

V cíli, na Turistické louce v osadě Kopec, čekaly na děti ručně vyráběné medaile, diplomy, soutěže za sladké odměny, opékání buřtů a hodná čertice, se kterou se mohli všichni honit a hrát si. Dále štěstí pro každého, kde vyhrají všichni, co si koupí los, dobroty z kyjovské restaurace Na Fakultě, cukrová vata ze stánku pana Charouze z Varnsdorfu a to vše provázela po celý den country kapela Malvas z Varnsdorfu.

Počasí se nakonec vydařilo, vyjasnilo se a bylo teploučko. Teplota se vyšplhala na příjemných 18°C. Ke konci celé akce spadlo několik málo kapek, při kterých jsme se nestihli ani namočit.

Děti prozkoumávaly okolí, cákaly se v potůčku za chatkou a vyzkoušeli si i střelbu z airsoftových zbraní. Dospělí povídali u ohně, dali si občerstvení, či posedávali na louce. Spokojenost všech nám byla tou nejlepší odměnou.

Opět jsme zde potkávali staré známé návštěvníky, kteří chodí na Stezku odvahy již od začátku. Nejprve byli sami dětmi, po čase přišli se svými dětmi a dnes již s vnoučaty.

Letos nás navštívilo 311 dětí a 356 dospělých, celkem tedy 367 účastníků, 45 pořadatelů a 21 členů obsluhy stánků, muziky a airsoftu. Na louce se nás sešlo dohromady 733. Nejmladšímu účastníkovi byly 3 měsíce.

Veliké poděkování patří všem sponzorům, firmám i jednotlivcům. Finanční podporu jsme měli u města Rumburk a obce Staré Křečany. Nesmíme zapomenout na České dráhy, které nám v posílených spojích přivezli většinu návštěvníků. Bez pomoci těchto všech by nebylo možné takto rozsáhlou akci zorganizovat.

Děkujeme a těšíme se zase za rok!

Za KČT Rumburk Brodinová Petra a Karla

 

 
--------- VYŠLO V RUMBURSKÝCH NOVINÁCH V ÚNORU 2017 -----------
 
 

VÝROČNÍ SCHŮZE KČT ODBORU RUMBURK 21. 1. 2017

 

V sobotu 21. 1. 2017 se pořádala v Klášterní restauraci v Rumburku Výroční schůze místního klubu Českých turistů.

Zúčastnilo se i mnoho významných hostů - starosta města Rumburk pan Jaroslav Sykáček, starosta obce Staré Křečany pan František Moravec, za Národní park České Švýcarsko pan Tomáš Salov, za oblastní výbor KČT Ústeckého kraje pan Václav Hieke, předseda oblastní komise značení pan Václav Nič a také zástupci spřátelených turistických oddílů (Krásná Lípa – paní Eva Steckerová, Dolní Poustevna - pan Jaroslav Lexa a pan Jaroslav Bednář, Šluknov - paní Landová, Varnsdorf – paní Irena Uličná a paní Eva Grillová ), z nichž každý do diskuze přispěl novinkami ze svého resortu.

Zhodnotili jsme zde svou činnost za rok 2016 a schválili plán na letošní rok.

V loňském roce jsme na našich výletech poznávali přírodní krásy naší vlasti, historii i kulturní bohatství a památky, zavítali jsme i do sousedního Německa.

V plánu činnosti jsme měli 41 akcí a uskutečnilo se jich 50:

            34 pěších výletů - uskutečnilo se 34 s účastí 1501 osob

              3 vodácké výlety - uskutečnily se 2 s účastí 13 osob

              1 lyžařský výlet - nebyl sníh, nahradil ho pěší výlet

             14 brigád na turistické louce - uskutečnilo se 14 s účastí 150 brigádníků, kteří odpracovali 1169 hodin

Výletů se celkem zúčastnilo 1514 lidí, z toho 328 členů a 1186 hostů. Ohlasy hostů (nečlenů KČT Rumburk) byly velice kladné, naše akce se líbily.

Nejznámější a největší akce jsou Novoroční výstup na Tanečnici (33. ročník), Stezka odvahy (37. ročník), Vzpomínkový memoriál na kamarády (38. ročník), Štěpánský tajný výlet (34. ročník) a Turistický Silvestr 29. 12. na ukončení našeho společného roku. Na všech těchto akcích byla bohatá účast veřejnosti, pozvaných hostů a samozřejmě našich členů.

Naší největší akcí byla Stezka odvahy, již 37. ročník. Je to pochod pro rodiče a prarodiče s dětmi. Bylo velice hezké počasí a dostavilo se 1021 registrovaných osob, z toho 40 rodičů s kočárky, na připravenou trasu. Spolupořadatelem jsou město Rumburk a obecní úřad Staré Křečany. Přidal se i nespočet dalších sponzorů, kterým tímto děkujeme, bez nich by nebylo možné toto uskutečnit. Ke spokojenosti organizátorů i účastníků se vše velmi vydařilo.

Na výlety zveme všechny, kteří mají rádi přírodu, zajímavá zákoutí, rádi se dozvědí něco o historii, či jenom procházky, na kterých nechtějí být sami.

Informace o chystaných akcích najdete ve vývěsních skříňkách v Rumburku (na kraji pěší zóny u Lužického náměstí), Mikulášovicích (na náměstí) a na našich internetových stránkách KČT Rumburk.

Těšíme se na setkání s Vámi na dalších výletech za zajímavostmi.

Za KČT Rumburk Brodinová Petra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
--------- VYŠLO V RUMBURSKÝCH NOVINÁCH V ČERVNU 2016 --------
 
 

Stezka odvahy – to je procházka, soutěže a odměny pro nejmenší

 

Stezku odvahy pořádá KČT Rumburk již tradičně první květnovou sobotu v roce, což letos bylo 7. května. Je to výlet pro malé odvážlivce s rodiči a prarodiči, kteří projdou trasu 8 km vedenou krásami naší přírody - Národního parku České Švýcarsko a Labské pískovce.

Na přípravách a organizaci se podílelo více jak 40 členů oddílu s některými dobrovolníky našich kamarádů a všichni jsme s napětím a trochu obavami, sledovali počasí, které bylo stále aprílové. Nakonec se velmi vydařilo, bylo slunečno a teplo jako na objednávku.

Start čekal na účastníky u informačního střediska Ametyst v Brtníkách.

Trasa pro kočárky (4 km) se velmi osvědčila a tento rok měla ještě větší návštěvnost. Uvítali ji i rodiče s malými capálisty, kteří kočárek již nechtějí a 8km trasa je pro ně ještě mnoho.

Cíl byl již tradičně v osadě Kopec, na základně Klubu českých turistů Rumburk.

 Zde na všechny zúčastněné čekaly diplomy, táborový oheň na opékání buřtů, pro děti ručně vyráběné medaile, soutěže za sladké odměny, kterými provázel klaun, indiánka a Pipi dlouhá punčocha, tombola vedená dvěma cikánkami, ve které nikdo neprohraje a spousta dobrot z kyjovské restaurace Na Fakultě či cukrová vata ze stánku pana Koury. Pro dobrou pohodu nám hrála po celý den country skupina Ruksak.

Děti se cákaly v potůčku za chatou, s rodiči okukovali airsoftové zbraně, hledali zatoulané kuličky a sami si vyzkoušeli střelbu na cíl. Pohoda a klid vyzařovala ze všech odpočívajících na louce či u ohně. To byla nejhezčí odměna pro všechny pořadatele.

Byla jsem u soutěže s plechovkami a přidal se k nám i jeden pejsek, který nám ukradl tenisák a utíkal s ním. S paničkou jsme se ho snažili chytit, až se to na konec povedlo a míček se nám vrátil.

Mnozí z těch, co jako děti přišly na první ročníky, dnes tuto akci dopřávají svým dětem, nebo i vnoučatům.

Tento krásný den s námi bylo 1021 registrovaných účastníků, 483 dětí a 538 dospělých, což je rekord za všechny doposud pořádané ročníky.

Veliké poděkování patří všem sponzorům, firmám i jednotlivcům.  Finanční podporu jsme měli u měst Rumburk, Mikulášovice a obcí Staré Křečany a Vilémov. Nesmíme zapomenout na České dráhy, které nám v posílených spojích přivezli většinu návštěvníků. Bez pomoci těchto všech by nebylo možné takto rozsáhlou akci zorganizovat.

Děkujeme.

Za KČT Rumburk Brodinová Petra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
----------- VYŠLO V RUMBURSKÝCH NOVINÁCH V LEDNU 2016 -----------
 
 

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ RUMBURK

 

V sobotu 23. ledna 2016 proběhla v Klášterní vinárně v Rumburku každoroční výroční členská schůze místního Klubu českých turistů.

Schůze se zúčastnilo i mnoho významných hostů - pan senátor Linhart, starosta města Rumburk pan Sykáček , starosta obce Staré Křečany pan Moravec, za oblastní výbor KČT Ústeckého kraje pan J. Eichler, dále za CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE pan Stein a také zástupci spřátelených turistických oddílů ( Krásná Lípa – pan Hiecke a Peterka, D. Poustevna – pan Lexa a pan Bednář, Šluknov – paní Landová)

Na schůzi turisté zhodnotili svou činnost v uplynulém roce a schválili plán činnosti pro rok nastávající.

Výlety uskutečněné v roce 2015 vedly za poznáním přírodních krás, kulturního bohatství a historie naší země, ale i sousedního Německa.

Styčnými body činnosti byly tradiční akce: Novoroční výstup na Tanečnici (32 ročník), Stezka odvahy (36. ročník), Vzpomínkový memoriál na kamarády ( 37. ročník), Štěpánský tajný výlet( 33. ročník) a Turistický Silvestr 29.12. na ukončení společného roku. Na všech těchto akcích byla bohatá účast veřejnosti, pozvaných hostů a samozřejmě členů klubu.

Celkem proběhlo 40 akcí (23 pěších výletů, jeden cyklo výlet, jeden vodácký výlet, jeden výlet lyžařský a 14 brigád na turistické louce a pramenech Mandavy).

Stezky odvahy - největší akce klubu - se zúčastnilo v loňském roce 754 lidí. Spolupořadatelem Stezky je město Rumburk, které významně přispívá na její uskutečnění.

Dalším významným partnerem, na jehož území KČT pořádá Stezku odvahy a akci Prameny Mandavy, a též na jehož území má klub základnu v osadě Kopec, je Obecní úřad Staré Křečany. Starosta obce chápe cíle klubu a vychází vstříc tam, kde je to v jeho silách.

Poděkování za podporu rumburský turistů patří všem dalším sponzorům, bez jejich přispění by činnost KČT nemohla být zdaleka tak bohatá.

Na naše akce zveme všechny, kdo mají rádi přírodu, baví je poznávat nové věci a nechtějí být na svých výletech sami.

Informace o všem, co připravujeme, je možné získat ve vývěsní skřínce na pěší zóně poblíž Lužického náměstí nebo ve vývěsní skřínce v Mikulášovicích.

 

Lenka Obergruberová

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------- Časopis BEZEVŠEHO říjen 2015 ------------------------
 

 Každý rok se třetí srpnový víkend koná v Brtníkách na turistické louce Memoriál. 

A co to vlastně je? Je to třídenní akce rumburských turistů a zvaných hostů, 

kde vzpomínáme na kamarády, kteří již s námi nejsou. Letos jsme se takto sešli již

na 36. ročníku.

  Večery trávíme u táborového ohně, kde hrajeme trampské písničky s kapelou 

Humus ze Slaného. V sobotu se jde na krátký poučný výlet po CHKO česko-saské 

švýcarsko. Následuje „srandamač“ - hod kufrem do dálky, šipky, tref kance tenisákem 

atd. Po vyhlášení výsledků si každý vybere svou výhru. Odpoledne se sejdeme 

kolem táborového ohně, nejlepší muzikanti a zpěváci hrají a zpívají vzpomínkovou 

píseň a držíme minutu ticha. Je to na památku našich kamarádů. Do večera se 

vypráví veselé příhody a pomalu vše přejde do volné zábavy, samozřejmě opět s 

hudbou a zpěvem.. A komu se chce spát, jen lehne do stanu a usíná za zvuku 

kytar, basy, mandolíny, banja atd. za kterého se také budí. Sejde se zde tolik 

muzikantů, že se nepřestává hrát až do nedělního odjezdu.

  Je to velice hezký víkend prožitý s přáteli na konci civilizace, bez televize, internetu a 

mobilních telefonů. Je to víkend plný zážitků,  legrace i pohody, zajímavých setkání a 

inspirací. Je to víkend, na který se každoročně celá naše rodina těší.

 

------ Šmudla ------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  •  
-------------VYŠLO V RUMBURSKÝCH NOVINÁCH V ČERVNU 2015-------------------

STEZKA ODVAHY – chůze je tím nejlepším možným způsobem, jak něco udělat 
pro zdraví (2015)
 
  Na Stezku odvahy, tradiční osmikilometrový pochod krásnou přírodou Národního parku 
České Švýcarsko a Labské pískovce, pozvali rumburští turisté rodiče a jejich děti, a to
 již na 36. ročník.
   Akce se konala 9. května, začínala letos nově u informačního střediska Ametyst 
v Brtníkách a cíl byl v osadě Kopec, kde má KČT Rumburk svou základnu.
   V tomto roce čekala na účastníky novinka – kratší trasa (4,5 km), vhodná pro kočárky, 
která se setkala s velmi kladným přijetím, proto s ní bude určitě počítáno i v budoucnu.
   A co všechno bylo připraveno pro  malé i velké pochodníky v cíli, po projití všech 
kontrol a získání razítek? Pro děti krásná ručně vyráběná medaile a sladkosti  
a také spousta soutěží o drobné ceny (vázání šátků, prolézání pytlem, hod kroužky, 
shazování plechovek….), pro všechny diplom, ohýnek s možností opéct si špekáček
 a tombola plná zajímavých cen.             
   Občerstvení si bylo možno koupit ve stánku kyjovské restaurace NA FAKULTĚ nebo
 ve stánku pana Koury (cukrová vata  apod. ). Děti bavila i střelba z airosoftových 
zbraní a kupodivu velmi frerkventovanou atrakcí byla obyčejná prudší stráň, 
ze které všechny malé dětí válely s obrovským nadšením sudy. A nebály se 
ani rudé čertice, která se je neúnavně pokoušela tak trochu pozlobit…
  Slunečný den dokreslovala hudba skupiny Ruksak, a tak všech 
704 účastníků (přesně 367 dospělých a 337 dětí) si den plný zábavy v krásné
 přírodě opravdu užilo.
   Do organizace Stezky odvahy se zapojilo 45 pořadatelů z řad KČT Rumburk 
 a  aby vše fungovalo bez problémů, pomohly i České dráhy- posílením spojů. 
Akce by se také nemohla uskutečnit bez pomoci mnoha sponzorů – jednotlivců 
i firem, za finanční spoluúčasti města Rumburk a za finanční podpory okolních 
obcí a měst (Vilémov, Staré Křečany, Mikulášovice).
  
 
 
               Bc. Lenka Obergruberová
 


---- VYŠLO V RUMBURSKÝCH NOVINÁCH V LEDNU 2015  -------------------
 
 VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ RUMBURK
 
   V sobotu 18. ledna 2015  proběhla v Klášterní vinárně v Rumburku
 každoroční výroční členská schůze místního Klubu českých turistů.
      KČT má skoro padesát členů a turisté se jí zúčastnili  téměř v plném počtu. 
Přivítali tu i vzácné hosty – pana senátora Linharta, starostu obce Staré Křečany 
pana Moravce, za NP České Švýcarsko pana T. Salova, za oblastní výbor KČT
 Ústeckého kraje pana J. Eichlera a také zástupce spřáteleného turistického 
klubu v Krásné Lípě – pan M. Peterku a pana  V. Hieckeho.
   Na schůzi  turisté zhodnotili svou činnost v uplynulém roce a schválili plán
 činnosti pro rok nastávající.
    V uplynulém roce bylo uskutečněno  44 akcí (27 pěších výletů, jeden cyklovýlet,, 
 jeden výlet vodácký a 15  brigád).
   Mezi stěžejní akce patřily:
- Stezka odvahy – pochod pro děti s rodiči – již 35. ročník!
 - Novoroční výstup na Tanečnici – turisté jím pravidelně zahajují svůj turistický
    rok
- Vzpomínkový memoriál
   Ale velmi hezké byly všechny výlety, připravené  klubem pro členy i širokou
 veřejnost. Vedly za poznáním přírodních krás, kulturního bohatství a historie naší
 země, ale i sousedního Německa.
   Mimo výlety a akce pro veřejnost turisté odevzdali veliký podíl práce na brigádách 
jak na své základně v osadě Kopec, tak na údržbě pramenů Mandavy 
(Na 15 brigádách s účastí 189 členů bylo odpracováno 1 912 hodin).
   Vše, co klub podniká, stojí jeho členy nejenom spoustu úsilí, ale i nemalé 
finanční prostředky, takže velké poděkování patří všem sponzorům, 
kteří činnost KČT Rumburk podporují.
   Činnost rumburských turistů je velmi pestrá a bohatá a vládne mezi nimi  duch 
kamarádství a pospolitosti. Připravovaných akcí se můžou zúčastnit všichni milovníci 
přírody z řad veřejnosti. 
   Informace je možné získat ve vývěsní skřínce na pěší zóně poblíž Lužického náměstí 
nebo na webových stránkách klubu : https://kct-rumburk-cz.webnode.cz/.      
 
            Bc. Lenka Obergruberová