OKOLÍM CVIKOVA

28.04.2016 13:35

 

OKOLÍM CVIKOVA - 23. 5. 2015

 

Dne 23. května 2015 jsme ponikly výlet do okolí města Cvikova, původní čas odjezdu bylo nutno dodatečně změnit, protože autobus, který spojovat Rumburk s Libercem, byl bez náhrady zrušen.

Vyjeli jsme v 8.16 vlakem z Rumburka v počtu čtyřech členů, ve Svoru se k nám přidali dalši dva turisté a po cyklostezce jsme dorazili do Cvikova ke kostelu, kde bylo první zastavení. Kostel byl zmíněn prvně v roce1352, v letech 1553 byl přestavěn a v roce 1580 byla postavena věž z kamene z lomu z Dutého kamene, tam jsme po cestě kolem Cvikovského pivovaru směrem do Drnovce vyrazili.

Dutý kámen je kopec 20 až 30 metrů nad povrchem okolí a dlouhý asi 600 metrů. Vznikl ve třetihorách, kdy hornina zvaná polzenit pískovec nadzvedla a výpary z vyvřeliny prokřemenily pískovec  a vznikly sloupečky a pukliny. Toto bylo potvrzeno při stavbě silnice roku 1970.

Dutý kámen byl pod ochranou spolku z Kunraticod roku 1914 a po roce 1955 opět vyhlášena ochrana.

Cesta po Dutém kameni je místy upravená od roku 1913 řídícím učitelem a četnickým strážmistrem - Karolinin odpočinek - Relief básníka Kornera - kamenný stůl s mapou. Asi tenkrát nebyli ochranáři, jinak nebylo NIC. Naše skupina se rozrůstá a je nás teď celých 8 turistů.

Vracíme se zpět do Drnovic a kopec Zelený vrch je dalším cílem, kopec byl nazván podle osady Drnovic tj. Klein Grün - Grünberk. Z cesty je vidět ostroh Bittnerův kámen, na kterém si postavil hostinský Josef Böhm vyhlídkový hostinec, na rozdíl od Dutého kamene je stráň už odlesněna a výhled dokonalý tak, jak vznikl v roce 1894. Po válce byl zbourán a zůstalo jen sklepení. V letošním roce byla nově vybudována vyhlídka na původním místě - no paráda.

Odcházíme po vrstevnici k Uhlířské skále - i zde byl výletní hostinecze kterého nic nezbylo, jen zbytky základů v lese. Ke stému výročí úmrtí básníka Fridricha Schilera zde byla umístěna pamětní deska 9. 7. 1905 od Otto Vonacha ze Cvikova.

Cesta se svažuje kolem kopce zpět ke Cvikovu a předposlední zastavení je torzo venkovské divadelní scény. Byly zde postaveny dva domky jako na návsi, hrálo se v letech 1920 - 1950, kdy divadlo zůstalo bez příjmů a postupně zaniklo. Zjistili jsme, že ani místní pamětníci nevědí, jak původně vypadalo.

Odtud bylo jen kousek k poslednímu zastavení - obnovenému cvikovskému pivovaru. Původní byl postven  na rynku již v roce 1560, ale za třicetileté války vypálen Švédy. V roce 1866 byl na již známém místě pod Zeleným vrchem postaven nový a tam je doposud. V roce 1968 ministr Vojta pivovar zavřel, aby podpořil pivovary Praha, Plzeň,Budějovice. Poslední rána je privatizace v roce 1991, kdy je zakonzervovaný pivovar vyrabován a ukrado se i to, co nešlo prodat. Nový majitel, Jiří Jakoubek, v roce 2013 pivovar opravuje a v listopadu 2014 je znovu otevřen a biskupem vysvěcen. 

Škoda naší skupiny je v počtu, měl jsem předběžně slíbenou exkurzi a výkladem, ale minimální počet je stanoven na dvanáct účastníků. Když se dostavila skupina, která na atom početně byla dobře a mohli jsme se přidat, bylo dost pozdě, už bychom těžko stihli odjezd domů.

Komorní výlet snad nebyl moc náročný, počasí úplně parádní a pivo bylo výborné. To samé ve Svoru - za dvanáctku dát dvacku?  No - nekupte to. 

Ze Svoru odjezd v 18 od. ajiž každý sám domů.

 

Autor článku a fotografií: Jaroslav Švejda

 

Cvikov - lesní divadlo

bývalá hospoda Josefa Böhma

Drnovec - Bittnerův kámen

Reliéf básníka Körnera z roku 1913

Cvikov u kostela